Ważne numery telefonów

Departament Windykacji Polubownej

tel. 71 374 74 06

tel. 71 374 73 57

tel. 71 374 74 40

tel. 71 374 73 19

tel. 71 374 73 89

Departament Prawny

tel. 71 374 74 53

Insoektor Ochrony Danych Osobowych

tel. 71 374 73 53

e-mail: ochrona.danych@lexus.net.pl

Sekretariat

tel. 71 374 74 00

fax: 71 374 74 01

e-mail: kancelaria@lexus.net.pl

Współpraca

tel. 608 052 489

Skontaktuj się z Nami teraz