Zdrowych i spokojnych Świąt

Rok 2020 dla wszystkich był rokiem zmienności, braku stabilizacji. Ograniczenia jakie wywołała pandemia spowodowała, iż wielu z Nas nie mogło się cieszyć codziennością z bliskimi, ze spotkań, bez obawy o swoje zdrowie i zdrowie najbliższych. Niemniej ten rok pokazał Nam, że zdrowie jest wartością bezcenną, oraz jak wiele Nam daje kontakt z drugim człowiekiem. Nie mogąc być z Państwem osobiście, postanowiliśmy nagrać wyjątkowe życzenia, by choć w ten sposób być bliżej Państwa. A że najlepsze życzenia to takie które płyną z serca, zapraszamy Państwa do obejrzenia nagrania.

Nominacja „Partner Windykacyjny roku 2019” Loan Magazine

Po raz drugi Kancelaria Prawna „LEXUS” została nominowana w kategorii „Partner Windykacyjny roku 2019” w konkursie Loan Magazine.

Serdecznie chcemy podziękować organizatorom tego wydarzenia, jak również wszystkim Naszym partnerom za zaufanie .

Jest to dla Nas powód do dumy oraz motywacja do osiągania jeszcze większych sukcesów.

,,NOWA ERA BIZNESU – DORADZTWO DLA MŚP Z WROCŁAWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO’’

ancelaria Prawna „LEXUS” M. Bobolewski i Spółka, Spółka Komandytowa z siedzibą we Wrocławiu, ul. Opatowicka 130, 52-028 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000085488 realizuje projekt pn. ,,NOWA ERA BIZNESU – DORADZTWO DLA MŚP Z WROCŁAWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO’’ dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), Osi Priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Poddziałania 1.3.2.  Rozwój przedsiębiorczości – ZIT WrOF, Schemat 1.3.C.2  Doradztwo dla MŚP – projekty grantowe IOB.

Okres realizacji projektu: 19.02.2018 r. – 30.07.2018 roku

Wartość projektu: 14.000,00 zł netto

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 11.900,00 zł netto