WINDYKACJA PRAWNA


Zlecenia powierzane nam na etapie postępowania sądowego oraz egzekucyjnego realizowane są przez Departament Prawny Kancelarii Prawnej LEXUS. Koordynację wszelkich czynności wymagających uprawnień radcowskich realizują wytypowani prawnicy z odpowiednimi kwalifikacjami i doświadczeniem.

Departament Prawny koncentruje swoją działalność na obsłudze wierzytelności, których odzyskanie nie było możliwe na drodze postępowania polubownego. Nasi radcy prawni wraz z zespołami specjalistów prowadzą kompleksową obsługę klientów masowych i korporacyjnych. Za każdy projekt odpowiedzialni są konkretni pracownicy, podlegający stałemu nadzorowi merytorycznemu i formalnemu ze strony eksperckiej kadry menedżerskiej.

Wszystkie czynności podejmowane przez specjalistów Departamentu Prawnego wykonywane są w oparciu o procedury oraz kontrolę radców prawnych i Kierownika Departamentu Prawnego.

Reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach sądowych prowadzonych w trybie procesowym zwykłym i odrębnym, w tym: nakazowym, upominawczym, uproszczonym, Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym (EPU), a także w trybie nieprocesowym.

Naszym zadaniem jest uzyskanie w Państwa imieniu tytułu egzekucyjnego wraz z klauzulą wykonalności i wszczęcie postępowania egzekucyjnego w stosunku do Państwa dłużnika.

W uzasadnionych przypadkach, wraz ze skierowaniem pism wszczynających poszczególne postępowania istnieje możliwość skierowania wniosków o zabezpieczenie roszczenia odpowiedniego dla danego postępowania, a to w celu przeciwdziałania niekorzystnym rozporządzeniom przez przeciwników procesowych.