Proces rekrutacji

Proces rekrutacji dzieli się na conajmniej 5 etapów. Ilość etapów jest uzależniona od danego stanowiska, na które poszukujemy kandydatów.

ETAP 1
Wstępna selekcja

Proces rozpoczynamy od wstępnej selekcji na podstawie CV lub formularzy zgłoszeniowych. Do następnego etapu zostają zakwalifikowani tylko Ci kandydaci, którzy spełniają kryteria stawiane w opisie stanowiska pracy i charakterystyce kandydata, które zostały przedstawione w ogłoszeniu.

Na tym etapie kontaktujemy się tylko z tymi wybranymi osobami.

ETAP 2
Rozmowa telefoniczna

W kolejnym etapie ma miejsce telefoniczna rozmowa z kandydatem. 

Sposób, w jaki ją przeprowadzimy, zależy od nas i kandydata.  Może być ona po prostu zaproszeniem na rozmowę kwalifikacyjną w siedzibie firmy, jak też jeśli kandydat ma dodatkowe pytania przed spotkaniem bezpośrednim. Etap ten jest jedną z części procesu rekrutacji, która pomoże w kolejnym zweryfikowaniu liczby kandydatów.

ETAP 3
Rozmowa rekrutacyjna

Do bezpośredniej rozmowy kwalifikacyjnej zaprasza się już wstępnie wyselekcjonowanych kandydatów. W trakcie spotkania, które trwa od 30 do 60 minut chcemy poznać kandydata, ale także przedstawiamy siebie jako Pracodawcę. Prosimy, aby kandydat opowiedział nam o swoim doświadczeniu zawodowym, o sukcesach na poprzednich stanowiskach oraz przykładach sytuacji, które potwierdzają jego kompetencje. Rozmawiamy  także o jego zainteresowaniach i pasjach.

TEST
Wybrane stanowiska

Jeżeli na danym stanowisku jest wymagana wiedza specjalistyczna przeprowadzany jest jeszcze jeden etap,  którym będzie wykonanie zadania praktycznego. Na wykonanie zadania zapraszamy kandydatów ponownie do siedziby lub prosimy o przesłanie wykonanego zadania e-mailem.

ETAP 4
Zatrudnienie

Wybranemu kandydatowi przedstawia się ofertę zatrudnienia. Ustalamy wszystkie szczegóły i  warunki zatrudnienia (w tym warunki finansowe). E-mailem przesyłamy dokumenty niezbędne do podpisania umowy.

ETAP 5
Adaptacja

Nowy pracownik otrzymuje narzędzia niezbędne dla wykonywanej pracy oraz wiedzę z zakresu strategii firmy i stosowanych procedur, a także obowiązków, kompetencji, możliwości rozwoju itp. Przechodzi także cykl szkoleń niezbędnych do rozpoczęcia pracy na danym stanowisku. W pierwszym tygodniach pracy może liczyć także na wsparcie mentora.