RODO

W nawiązaniu do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zamieszczamy wszelkie niezbędne Klauzule Informacyjne

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: 

Krzysztof Wygoda

e-mail: ochrona.danych@lexus.net.pl,

numer tel. 537 214 324