INSPEKCJE TERENOWE


Na zlecenie Klienta jesteśmy w stanie zrealizować inspekcje terenową. 
Jest to usługa dedykowaną instytucjom finansowym dążącym do ograniczenia ryzyka kredytowego/Leasingowego związanego z nowym lub pozyskanym klientem, stanowiącą jeden z elementów wewnętrznego scoringu zdolności kredytowej.

Dysponując zespołem pracowników terenowych o ogólnopolskim zasięgu działania, oferujemy unikalną usługę fotoinspekcji, która obejmuje  weryfikację  zarówno osób fizycznych i podmiotów gospodarczych, jak również nieruchomości i ruchomości.

 Weryfikujemy prawdziwość danych zawartych we wnioskach kredytowych i leasingowych oraz pozostałych oświadczeniach klientów / potencjalnych klientów.