Ważne numery telefonów

Departament Windykacji Polubownej

tel. 71 374 74 47

tel. 71 374 74 55

 

Departament Prawny

tel. 71 374 74 53

Inspektor Ochrony Danych Osobowych –
Krzysztof Wygoda

tel. 537 214 324

e-mail: ochrona.danych@lexus.net.pl

https://www.traditionrolex.com/18
Sekretariat

tel. 71 374 74 00

fax: 71 374 74 01

e-mail: kancelaria@lexus.net.pl

Współpraca

tel. 608 052 489

Skontaktuj się z Nami teraz