WERYFIKACJA PRZEDMIOTÓW GOSPODARCZYCH


W oparciu o adekwatne zlecenie podejmujemy w Państwa imieniu czynności zorientowane na weryfikację podmiotu gospodarczego ubiegającego się o kredyt / pożyczkę / leasing, tak aby przed udzieleniem finansowania bank dysponował kompleksową wiedzą odnośnie faktycznego stanu, w jakim znajduje się badane przedsiębiorstwo.

Przedstawiamy spektrum informacji gromadzonych na potrzebę raportu z terenowej weryfikacji podmiotu gospodarczego, który każdorazowo opatrzony jest w stosowną dokumentację fotograficzną:

 • aktywność pod adresem,
 •  branża,
 •  zgodność z profilem działalności,
 •  oznaki prowadzenia działalności (szyldy, tablice informacyjne, tablice reklamowe, wywiad środowiskowy, etc.),
 •  rodzaj i standard budynku (siedziby),
 • usytuowanie budynku (położenie , typ ulicy, nawierzchnia drogi dojazdowej, sąsiedztwo),
 •  zewnętrzny i wewnętrzny standard biurowy,
 •  orientacyjna/udokumentowana liczba pracowników ( w zależności od rodzaju wizyty:  jawna/utajniona),
 •  zabezpieczenia (prywatny ochroniarz/pracownik agencji ochrony mienia/ system alarmowy, etc.),
 •  osoby kontaktowe (informacje o pracownikach podmiotu weryfikowanego, z którym weryfikator rozmawiał: dane personalne, stanowiska, zachowanie, etc.),
 •  informacje uzyskane od osób postronnych (sąsiadów, klientów, ochroniarzy, etc.),
 •  nazwy sfotografowanych dokumentów (w przypadku wizyt jawnych).