WERYFIKACJA OSÓB FIZYCZNYCH


W oparciu o adekwatne zlecenie podejmujemy w Państwa imieniu czynności zorientowane na weryfikację adresu zamieszkania oraz adresu zatrudnienia (pracy) osoby fizycznej ubiegającej się o kredyt / pożyczkę/leasing. W ramach usługi terenowej weryfikacji osoby fizycznej pracownik Kancelarii Prawnej LEXUS dąży do ustalenia aktualności przedstawionych Państwu danych adresowych klienta lub też prawdziwości informacji dotyczących jego zakładu pracy, warunków zatrudnienia.

Raport z inspekcji każdorazowo zawiera następujące informacje:

  • potwierdzenie / wykluczenie adresu zamieszkania oraz adresu zatrudnienia,
  • ewentualne zobowiązania,
  • kondycja finansowa,
  • Imię , nazwisko oraz stanowisko osoby wystawiającej zaświadczenie o zatrudnieniu,
  •  potwierdzenie upoważnienia osoby wystawiającej zaświadczenie o zatrudnieniu,
  • ustalenie/ wykluczenie ewentualnych obciążeń wynagrodzenia,
  • data rozpoczęcia pracy we wskazanym zakładzie pracy,
  • aktualna sytuacja zakładu pracy w zakresie potencjalnej likwidacji/upadłości,
  • dodatkowe informacje na temat osoby weryfikowanej,
  • spostrzeżenia weryfikatora Kancelarii Prawnej LEXUS.