W ramach usługi monitoringu należności proponujemy Państwu sprawowanie kontroli nad terminowością spłat dokonywanych przez Państwa odbiorców. Celem monitoringu jest zminimalizowanie opóźnień w płatnościach Państwa klientów oraz uniknięcie ryzyka ich niewypłacalności.

W   zależności   od    wariantu    współpracy,   czuwamy    nad    spływem    należnych    Państwu    płatności,   zgodnie z terminami określonymi w umowach. W przypadku opóźnień, stosujemy elementy windykacji polubownej, stanowczo i skutecznie przypominając Państwa klientom o nieuregulowanych płatnościach.

System  informatyczny  wspierający  proces   monitoringu   to   narzędzie   typu   mass   collect,  pozwalające,   każdemu z wyznaczonych do  projektu negocjatorów,  na dostęp  do niezbędnych danych  dotyczących  podmiotu zadłużonego   i  wgląd  w  historię   kontaktu  wraz  z  kopiami   przesłanej   korespondencji   oraz   aktywne   zarządzanie   kontaktem z  osobą  zadłużoną. 

Restrykcyjne  zasady  polityki  bezpieczeństwa  gwarantują,  że  dane   nie  mogą  być   skopiowane, wydrukowane   czy    przesłane dalej.   Istnieje    możliwość   uruchomienia   niezbędnych    aplikacji   służących  bezpiecznemu transferowi danych między Klientem a Kancelarią Prawną LEXUS.