ODBIÓR I ZABEZPIECZENIE PRZEDMIOTU LEASINGU

Realizujemy zlecenia mające na celu zabezpieczenie przedmiotu leasingu.  W sytuacji gdzie nie ma możliwości odzyskania należności widniejącej na rachunku podejmujemy działania zmierzające do przejęcia przedmiotu zabezpieczenia. Proces zabezpieczenia jest uwarunkowany zapisami umownymi i dostosowany do każdego Klienta indywidualnie.

Uzyskujemy następujące informacje:

 • gdzie dokładnie pojazd się znajduje,
 • w jakim stanie technicznym jest pojazd (sprawny/uszkodzony, jeżeli drugi wariant to co  konkretnie),
 • czy dłużnik posiada aktualny przegląd i ubezpieczenie OC,
 • czy dłużnik posiada komplet dokumentów – kartę pojazdu, dowód rejestracyjny (jeżeli nie to co się z nimi stało),
 • czy dowód rejestracyjny jest stały, czy tymczasowy,
 • czy pojazd jest kompletny,
 • co się dzieje ze współkredytobiorcami/współwłaścicielami (jeżeli są), czy będzie możliwość aby byli obecni przy odbiorze.

Przejęcie/odbiór Pojazdu od Dłużnika następuje wraz z kompletną dokumentacją Pojazdu, na którą składają się:

 • stały dowód rejestracyjny i karta Pojazdu lub  w przypadku zagubienia w/w dokumentów oświadczenie Przewłaszczającego o ich utracie,
 • komplet kluczyków do Pojazdu i karty kodowe,
 • dokument potwierdzający zawarcie ubezpieczenia OC – jeżeli Użytkownik jest w jego posiadaniu,
 • książki serwisowe i instrukcje (jeżeli są dostępne),