Polityka Jakości/Polityka Bezpieczeństwa

Naszym celem jest obsługa prawno-finansowa w zakresie zarządzania wierzytelnościami i windykacji należności na rzecz Klientów instytucjonalnych, Klientów z sektora MŚP i osób fizycznych oraz spełnianie ich wszechstronnych oczekiwań związanych z powierzonymi sprawami.

Wspólnicy, deklarują ciągłe udoskonalanie skuteczności Systemu Zarządzania Jakością oraz zobowiązują się do spełnienia mających zastosowanie wymagań.

Wspólnicy określili następujące cele jakości:

  • podnoszenie satysfakcji obsługiwanych Klientów,
  • sukcesywna poprawa infrastruktury i posiadanych zasobów,
  • wzrost efektywności sprzedażowej w zakresie usług windykacyjnych,
  • zwiększenie rozpoznawalności Kancelarii wśród Klientów z sektora MŚP; Uatrakcyjnienie oferty Kancelarii o usługi stricte prawne (obsługa prawna MŚP, pomoc prawna dla MŚP),
  • bezwzględne przestrzeganie tajemnicy zawodowej i spełnianie wymagań dotyczących bezpieczeństwa danych zgodnie z prawem bankowym i ustawą o ochronie danych osobowych,
  • rozwój potencjału pracowników,
  • utrzymanie bezpiecznej i skutecznej komunikacji z Klientem,
  • utrzymanie i doskonalenie skuteczności Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001:2015,
  • wdrażanie normy ISO 27001:2017.