Założycielami kancelarii i zarazem wspólnikami spółki są osoby dysponujące wieloletnim doświadczeniem w branży windykacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem takich elementów jak mediacje i negocjacje oraz obsługa prawna zobowiązań.

 

 

Wspólnik - Prokurent
Krzysztof Sokołowski

Absolwent Politechniki Wrocławskiej (informatyzacja procesów) z tytułem magistra inżyniera, Magisterskich Studiów Menedżerskich – MBA Executive in English (zarządzanie przedsiębiorstwem). – magister ekonomii oraz projektu EUROFIRMA (program bussines english).Swoją karierę na rynku finansowym rozpoczął w firmie Risk Service ”GID” jako Prezes Zarządu. Następnie pełnił funkcję Członka Zarządu i Dyrektora Zarządzającego Grupy Kapitałowej - jednej z największych firm windykacyjnych w Polsce. Ponadto pełnił funkcję nadzoru właścicielskiego nad podmiotami zależnymi i stowarzyszonymi w grupie. Członek Rady Nadzorczej pierwszego biura informacji gospodarczej. Od 2002 roku Vice Prezes Zarządu Europejskiej Grupy Finansowej oraz Wspólnik Kancelarii Prawnej „Lexus”. Specjalista w dziedzinie zarządzania wierzytelnościami masowymi i korporacyjnymi oraz technicznych i informatycznych rozwiązań związanych z tym procesem. Brał aktywny udział w organizowaniu i tworzeniu systemu informatycznego dla procesu prawnego i egzekucyjnego oraz pierwszego w Polsce biura informacji gospodarczej. Wiedzę techniczną oraz doświadczenie menedżerskie łączy z niezwykłym wyczuciem ekonomicznym. Prywatnie pasjonuje się myślistwem, uprawia pływanie i narciarstwo.

Wspólnik - Prokurent
Piotr Rabiega

Wykształcenie wyższe. Absolwent studiów podyplomowych na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu na kierunku Windykacja Należności. Wieloletni praktyk w dziedzinie windykacji wierzytelności. Karierę w obszarze windykacji rozpoczął w 1994 r. w firmie Kaczmarski Inkasso. W 1996 r., jako Dyrektor Sprzedaży i Marketingu zainicjował tworzenie ogólnopolskiej struktury sprzedażowej, która w ciągu trzech lat skupiła grono ponad 250 handlowców funkcjonujących w 43 oddziałach zlokalizowanych na terenie największych miast Polski. Od 1998 r. do 2001 r. na stanowisku Dyrektora Generalnego i Prezesa Zarządu Grupy Kapitałowej Kaczmarski Inkasso. Swoją pracą zapewnił firmie pozycję niekwestionowanego lidera na polskim rynku. Założyciel i wspólnik Kancelarii „Lexus”. Równolegle od 2003 r., jako Prezes Zarządu EGF Sp. z o.o. generalnego i wyłącznego partnera handlowego pierwszego w Polsce biura informacji gospodarczych. Specjalista w dziedzinie różnorodnych aspektów ochrony i zarządzania wierzytelnościami, ze szczególnym uwzględnieniem mediacji oraz windykacji masowych należności bankowych. Brał udział w organizowaniu współpracy z pierwszym bankiem w Polsce, który w 1998 r. na szeroką skalę wykorzystał zewnętrzną firmę windykacyjną do dochodzenia masowych należności kredytowych. Umowa ta stała się wzorcem, według którego sukcesywnie zaczęła się w Polsce rozwijać windykacyjna obsługa banków.

Komplementariusz
Mariusz Bobolewski

Łączna praktyka w zawodzie radcy prawnego: 27 lat. Prowadzenie przez 5 lat samodzielnej kancelarii prawnej, specjalizującej się w windykacji prawno-procesowej na rzecz największej wówczas firmy windykacyjnej w Polsce obsługującej banki. Założyciel i wspólnik